Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   18 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie w Samorządzie miasta Wilna, poświęcone omówieniu projektu renowacji wileńskiej nekropolii. Jeszcze raz zapoznano zgromadzonych z projektem renowacji. W spotkaniu udział wzięli: specjaliści z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL, przedstawiciele Samorządu, zaproszeni goście, wśród których był i SKOnSR (reprezentowali go prezes Komitetu Alicja Klimaszewska, Adam Błaszkiewicz oraz Dariusz Żybort). Zebranych powitał mer Wilna Remigijus Šimasius, który podkreślił, że renowacja zabytkowego cmentarza jest dla stolicy sprawą priorytową, trzeba zachować to unikalne dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń, podziękował społeczności polskiej, w tym i Komitetowi, że od lat troszczy się o to nasze dziedzictwo kulturowe. Mer podkreślił, że celem spotkania jest wspólne opracowanie koncepcji renowacji, racjonalne wykorzystanie funduszy unijnych.      

   Spółka samorządowa ,,Vilnius planas" przygotowała dwuetapowy plan renowacji, ale nie jest on do końca opracowany, nie jest zatwierdzony przez Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL. Prace planuje się rozpocząć w lipcu 2017 r., a zakończyć w 2019 r. Na dzień dzisiejszy brak konkretów – nie przedstawiono obliczeń, ile konkretne obiekty będą kosztowały, chociażby kaplice. Z 12-stu mają być poddane renowacji 6. Ile będzie kosztowało odnowienie alejek, odnowienie schodów itd. Zaproponowano, żeby powstał Społeczny Komitet, który ma czuwać nad przebiegiem prac renowacyjnych i racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych. W jego skład weszli: radny samorządu Jarosław Kamiński, historyk Vida Girininkienė, Dariusz Żybort, członek SKOnSR, Aleksander Sudujko, członek rady ZPL i przedstawiciel koła młodzieży patriotycznej.                                                        

   Życzymy nowo powstałemu Komitetowi owocnej pracy, anielskiej cierpliwości w negocjacjach z Samorządem i innymi instytucjami.