Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   W niedzielę (30 października 2016 r.) na Cmentarzu na Rossie po renowacji zostały oficjalnie odsłonięte trzy pomniki, odnowione dzięki wspólnym staraniom Polskiego Stowarzyszenia Medycznego (przedstawiciel uroczystości wiceprezes Dariusz Żybort) i Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (przedstawiciel, członek SKOnSR Dariusz Lewicki). Renowację jednego z nagrobków sfinansowała Śląska Izba Lekarska. „Jeden z pomników to nagrobek prof. Stanisława Karola Władyczko, odnowiony dzięki pomocy Śląskiej Izby Lekarskiej, która ofiarowała na cel renowacji ponad 3 tys. euro. Ten pomnik był w stanie awaryjnym, stoi na skarpie, krzyż był przechylony. Widzimy, że sąsiednie pomniki się osuwają – po roku, dwóch, taki sam los czekałby ten pomnik”– opowiadał Żybort.Kolejny z odnowionych grobów upamiętnia Ludwika Lachowicza, wileńskiego chirurga. Renowacja jego pomnika była możliwa dzięki uczniom Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, którzy w maju 2015 r. wspólnie z lekarzami z Polskiego Stowarzyszenia Medycznego kwestowali na Rossie. Udało się uzbierać 2300 euro. Zapalono też znicze na odnowionym nagrobku Anny Mikulskiej. Po 150 latach pomnik popadł w ruinę, a na jego renowację potrzeba było 7 tys. euro. 5 tys. zgromadzono podczas ubiegłorocznej kwesty na cmentarzach Wileńszczyzny, kolejne 2 tys. zebrali przewodnicy wileńscy, rozpowszechniając cegiełki.