Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Podczas 22 edycji konkursu ,,Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel", który odbył się 8 listopada 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, członek SKOnSR Adam Błaszkiewicz podziękował wszystkim szkołom nauczycielom, uczniom za udział w akcjach ,,Sprzątanie cmentarza jesienią” oraz ,,Światełko pamięci". Komitet gratuluje zwycięzcom – poszczególnym szkołom i nauczycielom. Jesteśmy pewni, że w waszych rękach jest przetrwanie polskości na Litwie, zachowanie polskiej kultury, tożsamości narodowej.