Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   4 listopada 2016 r. Alicja Klimaszewska została nagrodzona na wniosek wiceprzewodniczącego Sejmu Jarosława Narkiewicza za działalność społeczną, rozwój, dbałość i badanie kultury etnicznej, za ochronę dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie oraz promowanie tradycji. Jak podkreślił podczas uroczystości Narkiewicz, odznaczenie Sejmu Litwy przyznawane jest za wybitne zasługi. O jego nadaniu decyduje Zarząd Sejmu.Odznaczenie Alicji Klimaszewskiej wręczyła starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė. Dziękując za honorowe wyróżnienie, Alicja Klimaszewska podkreślila, że jest ono zasługą wszystkich tych, którzy przed laty zakładali wspólnie z nią Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą: Jerzego Surwiły, Haliny Jotkiałło, Olgierda Korzenieckiego. „Chociaż tych ludzi nie ma, została ich praca i zostali oni w naszym sercach. To odznaczenie to także zasługa tych, którzy dzisiaj są zaangażowani w pracę komitetu. Są to: Jolanta i Wiktor NowosielscyAdam BłaszkiewiczDariusz ŻybortDariusz Lewicki i cała rzesza harcerzy wspierających nas podczas wszystkich akcji” – wymieniała Klimaszewska

.