Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 
Zmarła Halina Jotkiałło - współzałożycielka SKOnSR
 
   Ubolewamy z powodu nagłej i przedwczesnej śmierci Naszej Koleżanki - Haliny Jotkiałło. Córce Justynie, Wnukom i Bliskim wyrażamy szczere współczucia, łączymy się z Nimi w bólu i smutku. Pamięć o Współzałożycielce Komitetu pozostanie długo w naszej pamięci.
 
 
   Jotkiałło Halina, córka Bronisława i Jadwigi z Roubów, (ur. 1 III 1940 r. - zm. 27 IV 2015 w Wilnie); dziennikarka, publicystka, wielka patriotka ziemi wileńskiej. W latach 1960-1965  studiowała filologię polską w Państwowym Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Edukologii) w Wilnie. Od 1964 r. pracowała w redakcji ,,Czerwonego Sztandaru", następnie w ,,Kurierze Wileńskim", współpracowała z miesięcznikiem ,,Magazyn Wileński", ostatnio w "Tygodniku Wileńskim". Opublikowała wiele artykułów na tematy kulturalne; uczestniczyła w wielu akcjach, mających na celu odnowę pamiątek kultury i sztuki polskiej w Wilnie: inspirowała restaurację popiersia J. Słowackiego, zamianę tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał S. Moniuszko, współorganizowała na Litwie pierwszy Konkurs Moniuszkowski, inspirowała odnowienie kapliczki św. Jacka, patronowała akcjom w obronie cmentarza na Rossie. Była zasłużonym i wieloletnim członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie. Posiadała tytuł Zasłużonego Dziennikarza Litwy, odznakę ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej", Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi RP i wiele innych odznaczeń. Zajmowała się dziejami Wilna i Wileńszczyzny.  Osierociła córkę Justynę ( ur. 1968) i wnuki. Mąż -  ś/p  Jerzy Surwiło zmarł w  2009. Mieszkała w Wilnie. Cześć Jej świetlanej pamięci.