Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Kwesta na Rossie

  W maju 2014 roku Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie kwestował na rzecz Rossy. Komitetowi zostało przekazane  2301,04 lt; 5548,80 zł; 235,17 €  oraz 20 $. Serdecznie im za to dziękujemy.