Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie 

  30 stycznia 2014 r. prezes Komitetu Alicja Maria Klimaszewska spotkała się z kierownikiem Departamentu Rozwoju Miasta i Ochrony Zabytków w Samorządzie miasta Wilna Darius'em Daunaris'em. Omawiano sprawy odnowy zabytków na cmentarzu na Rossie. Poinformowano nas, że latem powstanie kompleksowy plan odnowy cmentarza. Z planem tym ma być zapoznany i Komitet. Pani Alicja Klimaszewska porposiła o pisemną odpowiedź na interesujące nas sprawy.