Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie przedstawicieli SKOnSR z prezesem kapituły Fundacji Kronenberga

   9 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SKOnSR z prezesem kapituły Fundacji Kronenberga profesorem Andrzejem Rottenbergiem oraz prezesem Fundacji Krzysztofem Kaczmarkiem, którzy przybyli specjalnie do Wilna w celu zapoznania się z laureatami nagrody im. prof. Andrzeja Gieysztora. Podczas spotkania, które upłynęło w miłej atmosferze, dowiedzieliśmy się, że o nagrodę ubiegały się 92 osoby oraz organizacje. Tym bardziej jesteśmy dumni, że wybór padł na Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni J.E. Ambasadorowi Jarosławowi Czubińskiemu oraz ministrowi-radcy Stanisławowi Cygnarowskiemu za zgłoszenie naszej kandydatury do tej nagrody. Wyrazy wdzięczności i dla pani konsul Iwony Frączek, która zebrała i przygotowała informację o naszej pracy.