Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Odpowiedź na pismo SKOnSR

   Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list skierowany do Samorządu m. Wilna do Departamentu Gospodarki i Transportu w sprawie wypadku z dnia 22.11.2013 roku, podczas którego na Nowej Rossie zostało uszkodzone metalowe ogrodzenie i zniszczony pomnik. Jedyną dobrą wiadomością było to, że zostało oznakowane przejście dla pieszych między Starą i Nową Rossą. Natomiast nie ma konkretnych danych, kiedy zostaną naprawione wyżądzone szkody. Tylko tyle, że ma to uczynić winowajca wypadku, a więc "czekaj tatku latka"...

   Dlatego zwróciliśmy się do Prezesa Frakcji AWPL w Samorządzie miasta Wilna Szanownego Pana Tadeusza Ławrynowicza o pomoc.