Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Podsumowanie kwesty ,,Pomnikom Rossy" 2019 i konkursu SKOnSR

   W Dniu Wszystkich Świętych w 19 miejscowościach Wileńszczyzny odbywała się kwesta na rzecz renowacji zabytków cmentarza na Rossie. W sobotę, 9 listopada 2019 r. została podsumowana tegoroczna akcja. Wynik szóstej edycji kwesty „Pomnikom Rossy” prawie 5,5 tys. euro. 

   Jak zauważa prezes SKOnSR Dariusz Żybort, kwesta z roku rok na rok przebiega sprawniej. – W tym roku ani jedna puszka nie wróciła pusta, wcześniej zdażało się, że organizatorzy nie do końca przewidzieli liczbę kwestujących. Nasi wolontariusze są też coraz lepiej wyposażeni. W ubiegłym roku, dzięki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiliśmy nowe, solidne puszki, w tym roku kwestujący mieli także specjalne kamizelki, dzięki którym łatwiej było ich zauważyć.

   Jak co roku, zebrane w czasie kwesty pieniądze będą wykorzystane na renowacje nagrobków. Ponieważ rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, komitet zamierza więcej uwagi poświęcić grobom kapłanów, który spoczywają na najstarszej wileńskiej nekropolii.

   W tym samym dniu zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu: ,,Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”. Członkini SKOnSR Alina Obolewicz spotkała się z uczestniczkami konkursu przed południem i oprowadziła ich po wileńskiej starówce, a następnie zaprosiła do DKP na wręczenie symbolicznych nagród.