Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

PODZIĘKOWANIE I WYNIK KWESTY W WARSZAWIE 2019

Drodzy Sympatycy i Miłośnicy SKOnSR,

pragniemy wielce podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w triadzie jesiennych akcji, a mianowcie:

- instytucjom oświatowo-wychowawczym, stowarzyszeniom, organizacjom, pracownikom Ambasady RP w Wilnie - za sprzątanie cmentarza na Rossie i Bernardynach,

- pracownikom recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie - za wytrwałość i notowanie przyniesionych zniczy,

- osobom dobrej woli, instytucjom oświatowo-wychowawczym, Ambasadzie RP w Wilnie - za ofiarowanie zniczy na urzeczywistnienie akcji ,,Światełko pamięci" (P. S. 1 listopada SKOnSR otrzymał jeszcze 500 zniczy z Radomia i 4000 tys. zniczy z Domu Kultury w Świebodzinie i mieszkańców miasta (pod kierownictwem Stanisława Mojesienko!),

- harcerzom, obywatelom Litwy, sympatykom - za pomoc w zapalaniu lampionów i kwestowaniu ,,Pomnikom Rossy",

- Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna oraz Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddziałowi w Warszawie, studentce medycyny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Dominice Paczkowskiej, członkowi SKOnSR Romualdowi Szumskiemu - za bezinteresowną pomoc podczas ,,Kwesty na wileńską Rossę"! Dzięki hojności warszawiaków zebrano 33478 złotych (o 5728 złotych więcej niż w ubiegłym roku)!

  Śpieszymy oznajmić, że 9 listopada (w sobotę) bieżącego roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 11.00 odbędzie się podliczenie pieniążków zebranych podczas kwesty ,,Pomnikom Rossy" na cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny. W tym samym czasie, o godz. 11.00 członkini SKOnSR Alina Obolewicz spotka się z uczestniczkami konkursu ,,Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą". Przewodniczka oprowadzi uczennice po starówce miasta i zaprosi do DKP na inaugurację konkursu - wręczenie nagród.