Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Sprzątnęliśmy groby założycieli SKOnSR

13 października 2019 r. prezes SKOnSR Dariusz Żybort wraz z członkami Komitetu Terenią Dzikiewicz i Dariuszem Lewickim odwiedzili oraz sprzątnęli groby założycieli organizacji non-profit: Olgierda Korzenieckiego na Starej Rossie i Haliny Jotkiałło na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu. Miejsce pochówku Jerzego Surwiły na cmentarzu w Kalwarii Wileńskiej ma zamiar sprzątnąć członkini Komitetu Jolanta Nowosielska wraz z uczniami Gimnazjum im. Władysława Syrokomli 17 października, przed 10-tą rocznicę śmierci wileńskiego publicysty, dziennikarza i pisarza.

(Zdjęcia: członek SKOnSR Dariusz Lewicki)