Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Święto Wojska Polskiego na Rossie

   Jak co roku, polska społeczność Wilna 15 sierpnia 2019 r., w Święto Wojska Polskiego spotkała się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Na uroczystość zorganizowaną przez Ambasadę RP w Wilnie przybyli kombatanci, harcerze, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji społecznych i kulturowych. Przedstawicielami SKOnSR była prezes honorowy Alicja Maria Klimaszewska oraz członkowie Adam Błaszkiewicz i Romuald Szumski.

(Zdjęcie: Joanna Bożerodska, zw.lt)