Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

TVP Wilno - nowy polski kanał na Litwie

   17 września 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste otwarcie TVP Wilno. Przedstawicielem SKOnSR była członkini Marzena Rynkiewicz. Komitet składa najserdeczniejsze życzenia z okazji inauguracji polskiego kanału Telewizji Polskiej skierowanego do Polaków mieszkających na Litwie i życzy, aby nowy kanał stanowił ważny ośrodek oddziaływania polskiej myśli, kultury, był obszarem budowania porozumienia ponad podziałami. Chcemy wyrazić przekonanie, że doświadczenie i oddanie kierownictwa, redaktorów oraz dziennikarzy stanie się gwarantem jego sukcesów w przyszłości. Liczymy także na wsparcie i aktywny udział TVP Wilno w akcjach społeczno-patriotycznych, które od wielu lat urzeczywistnia SKOnSR. Prosimy pamiętać o miejscach pamięci narodowych, o szeroko pojmowanych problemach dotyczących zabytkowych cmentarzy w Wilnie i na Wileńszczyźnie, przedstawiać odbiorcom różne punkty widzenia, torować drogę do sedna historii.