Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Na Rossie odbyły się uroczystości z okazji 75 rocznicy Operacji ,,Ostra Brama"

   W niedzielę 7 lipca 2019 r., z okazji 75. rocznicy Operacji Ostra Brama na wileńskim Cmentarzu na Rossie odbył się uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości słowami: "To jest miejsce święte, to jest jedno z tych miejsc, które kształtowało i kształtuje naszą tożsamość. To jest jedno z tych miejsc, bez których nie można zrozumieć dziejów Rzeczpospolitej. To jedno z tych miejsc, które tworzą nasz polski kod kulturowy - grób Marii z Bilewiczów Piłsudskiej i Serce twórcy niepodległej Polski - Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego wolą w 1936 roku tutaj pochowane. Groby żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej i groby żołnierzy Armii Krajowej poległych w Operacji Ostra Brama, w powstaniu wileńskim" - mówił J. Kasprzyk.

   Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił, że wielkim symbolem jest to, że właśnie w tym miejcu spoczywa serce tego, który wychował pokolenie, które przywróciło Polsce niepodległośc, a także pokolenie polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej.

   "Te dwa pokolenia wychowane w umiłowaniu niepodległości, wychowane i ukształtowane przez tego, którego Serce tu spoczywa, a on z kolei wychowany przez swą matkę, przez swego ojca, tu na Ziemi Wileńskiej, gdzie tak często trzeba było dawać świadectwo wierności Polsce - Ojczyźnie, Rzeczpospolitej" - mówił Jan Kasprzyk.

  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyraził wdzięczność dla uczestników walk niepodległościowych: "Trzeba szybować wysoko, jak orły, tak jak Wy - weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Wy nam pokazywaliście, tak jak Marszałek Piłsudski, że trzeba szybować wysoko, że trzeba poświęcać się dla czegoś więcej niż interes własny. Za tę lekcję, lekcję patriotyzmu dziś obecni tu w tym miejscu, serdecznie Wam dziękujemy. Dziś wraz z Wami mamy zaszczyt pochylić się nad grobami Waszych koleżanek i kolegów i podziękować za to, że szybowaliście wysoko, bardzo wysoko i że tego samego, za Marszałkiem Piłsudskim uczycie nas i tych, co przyjdą po nas. Chwała Bohaterom, chwała żołnierzom Armii Krajowej."

   "W tym świętym miejscu, na Rossie, gdzie jest z nami duch Marszałka, duch Jego żołnierzy, duch żołnierzy Armii Krajowej, gdzie nad nami unosi się duch Mickiewicza, Słowackiego i Lelewela, ślubujemy, że będziemy szybować wysoko, ku chwale, wielkości i potędze Rzeczypospolitej. Boże błogosław Polsce, Boże błogosław Litwie, Boże błogosław Rzeczypospolitej Obojga Narodów!" - powiedział na zakończenie minister Jan Kasprzyk.

   Przewodniczący Rady do spraw Kombatantów į Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław Nizieński zaapelował do młodego pokolenia o pamięć o przeszłych wydarzeniach: „Nam nie wolno o tym zapomnieć, że swojej polskiej ojczyźnie į miastu nad Wilią życie oddali, bo taki na nas ciąży chrześcijański į patriotyczny obowiązek, dlatego też zwracam się w tym momencie do Was młodzieży z apelem, abyście Wy, młodzi, gdy nas już nie stanie w wypełnianiu tego patriotycznego obowiązku, nas zastąpili. Pamiętajcie, że ci, którzy podjęli walkę w lipcu 1944 roku z wrogiem į flagę biało-czerwoną zatknęli na wieży na Górze Zamkowej zostali przez drugiego naszego wroga boleśnie zranieni – zostali z miasta, za które walczylii krew przelewali, wywiezienido sowieckich łagrów na głod, choroby į poniewierkę, których wielu do swego miasta już nie wróciło“ - mówił pochodzący z Wilna B. Nizieński.

  Weteran walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kapitan Stanisław Poźniak ps. „Furman“, który podczas Operacji „Ostra Brama“ pełnił funkcję łącznika, podkreślił, że symboliczny jest fakt, iż walki 6-7 lipca 1944 roku toczyły się tuż obok cmentarza na Rossie, gdzie później zostali pochowani polegli w nich żołnierze.

  „Jestem wdzięczny Bogu, że dał mi możliwość doczekać tego dzisiejszego dnia. Jestem wzruszony į zadowolony, że na nasze uroczystości przybyło tak wiele dostojnych gości“ - mówił prezes Klubu  Weteranów Armii Krajowej w Wilnie.

   Podczas uroczystości odczytano także list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej RP – Mariusza Błaszczaka, który mówił w nim m.in. o bohaterskiej postawie żołnierzy Armii Krajowej, którzy przyczynili się do wyzwolenia Wilna, którzy udowodnili, że mimo długotrwałej okupacji dążenia niepodległościowe mieszkających tam Polaków nie straciły na sile. M. Błaszczak podkreślił, że pamięć szczególnie należy się tym, których dotknęły sowieckie represje. Minister Obrony Narodowej RP podziękował także organizatorm uroczystości rocznicowych na Wileńszczyźnie: „To niezwykle istotna działalność, dzięki której kolejne pokolenia Polaków mogą poznawać najważniejsze epizody naszej historii“.

   List okolicznościowy wystosował także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – minister Adam Kwiatkowski.

   Po wspólnej modlitwie za poległych żołnierzy odczytany został apel poległych, podczas którego przywołano pamięć m. in. żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. Po apelu oddano salwę honorową.

(Na podstawie: l24.lt)

(Zdjęcia: Roman Niedźwiedzki, zw.lt)