Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wystawa „Rossa. Wileńska nekropolia” (14 czerwiec - 22 lipiec 2019 r.)

    Wystawa prezentująca kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Norberta Piwowarczyka i Piotra Jamskiego z Polski ma na celu przybliżyć mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny najcenniejszy ze starych cmentarzy miasta – Rossę. Fotografie ukazują nie tylko malowniczość krajobrazu, lecz także przypominają o ogromnej wartości historycznej i artystycznej cmentarza Na Rossie, który stał się miejscem spoczynku wielu osób ważnych dla polskiej historii i kultury. Cmentarz ten, będący częścią polskiego dziedzictwa znajdującego się poza granicami kraju, jest również istotnym elementem dziedzictwa i tożsamości współczesnej, niepodległej Litwy.

  Wystawa jest pokłosiem prac dokumentacyjnych prowadzonych w latach 2013-2016 na cmentarzu Na Rossie. Zostały one zrealizowane przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (lit. Lietuvos edukologijos universitetas) w ramach grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jednym z efektów prac jest dostępny on-line katalog pomników nagrobnych: www.cmentarznarossie.sztuka.edu.pl Wystawa została przygotowana w polskiej, litewskiej i angielskiej wersji językowej.

  Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie.

   Wystawa „Rossa. Wileńska nekropolia” będzie dostępna od 14 czerwca do 22 lipca włącznie 2019 r. na skwerze K. Sirwidasa w Wilnie.