Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jubileusz 60-lecia członka SKOnSR Adama Błaszkiewicza

   Przed 60-cioma laty, 8 maja 1959 roku, urodził się Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, wieloletni przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Dzięki niemu harcerze od dawna uczestniczą w corocznych kwestach na odbudowę nagrobków na Rossie, zapalają znicze na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych, składają wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, stoją na warcie itp. W latach 1990–1995 A. Błaszkiewicz zasiadał w radzie miejskiej Wilna. Działał w Kongresie Polaków na Litwie, od 2012 jest członkiem zarządu Litewsko-Polskiej Fundacji im. Jerzego Giedroycia. Członek Komitetu otrzymał wiele nagród w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (2000), Odznakę Prezydenta Litwy „Za zasługi dla integracji w struktury euroatlantyckie” (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2012), medal samorządu m. Wilna „Za zasługi dla Wilna i Narodu” (2013), poznańską nagrodę ŻURAWINA (2015), Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2018).