Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Trzeci Maja na Rossie

   Jak co roku, w kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja mieszkający na Litwie Polacy zgromadzili się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. W uroczystości zorganizowanej przez Ambasadę RP w Wilnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, polskich szkół, zespołów, samorządowcy, turyści z Polski oraz członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Honorową wartę pełnili harcerze, kombatanci i członkowie klubów rekonstrukcyjnych. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Młodzieżowy „Canto” zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena z Włocławka. „Jesteśmy dumni z tego, że Rzeczpospolita stworzyła tak wielkie dzieło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to świadectwo naszych demokratycznych tradycji, tego, jak mocno Polska i Litwa są zakorzenione w Europie. Dlaczego jednak świętujemy ten dzień tutaj, na Rossie? Bo wartości trzeba bronić. Polska była w niewoli, ale pamięć o Konstytucji 3 maja pomogła wywalczyć niepodległość i obronić ją. Dlatego składamy wieńce, czcząc obrońców Ojczyzny“ – w okolicznościowym przemówieniu powiedziała ambasado RP na Litwie Urszula Doroszewska.

(Zdjęcia: Eryk Iwaszko, Roman Niedźwiecki)