Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

SKOnSR odznaczony medalem Sejmu RL

   30 marca 2019 r. w dniu urodzin litewskiej działaczki społecznej, publicystki, pisarki Gabrieli Petkevičaitė-Bitė w pałacu wspólnot w Poniewieżu dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą za działalność filantropijną wręczono medal ,,Tarnaukite Lietuvai” (,,Służcie Litwie”). W imieniu Komitetu nagrodę odebrała członkini Alina Ewelina Szostak. Na uroczystości był także członek SKOnSR Romuald Szumski. Medal jest przyznawany od 2011 r. przez Sejm Republiki Litewskiej, po raz pierwszy wśród wyróżnionych tym odznaczeniem jest organizacja zrzeszająca mieszkających na Litwie Polaków. Wniosek o przyznanie medalu złożył członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

(Zdj. naujienos.alfa.lt)