Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Akcja wiosennego sprzątania Cmentarza Rossa

   W dniach 26-30 kwietnia 2010 r. trwała akcja wiosennych porządków na cmentarzu, zorganizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Zawdzięczając szkołom wileńskim i podwileńskim sprzątnięto około 7 500 grobów. Szkoły wybrały kwatery cmentarne, które będą sprzątać stale. Najbardziej nas ucieszyło, że w tej akcji wzięły udział maluchy ze szkoły-przedszkola „Zielone Wzgórze” z Nowej Wilejki. Uważam, że to nie tylko praca społeczna, ale ma to sens głębszy — wychowawczy, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w przyszłości zaowocuje.

   Od pierwszego dnia w akcji aktywnie brali udział uczniowie Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli. Wybrali kwaterę Nr 6, w której jest 1978 grobów. Każdy dzień po kilka klas przychodziło na sprzątanie cmentarza. Świetny przykład dało Gimnazjum im. Jana Pawła II. W piątek, 30 kwietnia, na czele z dyrektorem Adamem Błaszkiewiczem, wychowawcami pracowało około 200 osób w kwaterze Nr 12, w której jest 1456 grobów. Na wyróżnienie zasługuje również Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego. Sprzątnęli kwaterę Nr 14 — 1635 grobów. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza wybrało kwaterę Nr 3 (Górka Literacka), na której jest 395 grobów. Jak wiadomo, to gimnazjum opiekuje się również Cmentarzem Bernardyńskim, grobami profesorów UW. Cieszymy się, że do akcji sprzątania cmentarza aktywnie dołączyły szkoły z Jerozolimki i Lipówki.

  Na ręce dyrektorów wszystkich szkół wileńskich, którzy brali udział w tej akcji, składam serdeczne podziękowania, że nie są obojętni wobec losu najstarszej wileńskiej nekropolii.

  Mile byliśmy zaskoczeni i również gorąco dziękujemy szkołom podwileńskim — Szkole Średniej im. Św. Rafała Kalinowskiego z Niemieża i Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca z Rudomina.

 30 kwietnia do udziału w akcji zaproszono mieszkańców Wilna. Pogoda dopisała, lecz niestety nie wilnianie. Duże brawa dla członków Klubu Weteranów „Wilii” (kierownik Janina Subocz), którzy nie zostali obojętni na nasz apel. Wielka szkoda, że starsze pokolenie nie daje przykładu dla swoich dzieci i wnucząt. Nic dziwnego, że w internetowym sondażu „Kuriera Wileńskiego” na pytanie: „Czy bierzesz udział w akcjach porządkowania cmentarzy?” tylko 24 procent odpowiedziało, że tak. Mam nadzieję, że to była młodzież, która stale bierze udział w takich akcjach. W rezultacie około 5 tysięcy grobów na Rossie nie zostało sprzątniętych.

   Mam zastrzeżenie do firmy „Aketonas”, która wygrała przetarg na prowadzenie prac porządkowych na cmentarzu. Mimo że byli uprzedzeni o naszej akcji, stale były jakieś zakłócenia organizacyjne — a to nie było na miejscu kierowniczki, a to nie wystarczało narzędzi i worków, a to nie było czasu na wskazanie wybranej kwatery. Trzeba przyznać, że być może i Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą nie dopiął wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik, aby akcja przebiegała bardziej sprawnie. Za pilnowanie tej akcji serdecznie dziękuję pani Zycie Kołoszewskiej, bo sama nieoczekiwanie znalazłam się w szpitalu.

  Dziękuję również środkom masowego przekazu: redakcjom „Kuriera Wileńskiego”, „Tygodnika Wileńszczyzny” i Radiu „Znad Wilii” za nagłośnienie naszej akcji.

(Na podstawie: prezes SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska, kurierwilenski.lt)

(Zdjęcie: kurierwilenski.lt)