Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odszedł z tego świata polski konserwator Zenon Sadecki

   SKOnSR ubolewa z powodu nagłej i przedwczesnej śmierci konserwatora rzeźby kamiennej i elementów architektury, wieloletniego pracownika ASP w Warszawie Zenona Sadeckiego, który zmarł 22 marca 2019 r. Mężczyzna w ciągu 20-lat fachowo odnawiał zabytkowe pomniki nagrobne na Starej Rossie, a ostatnią pracę na wileńskiej nekropolii wykonał wspólnie z ekipą specjalistów – uratował pomnik Izy Salmonowiczównej – ,,Czarnego Anioła”. Bliskim oraz krewnym wyrażamy szczere współczucia, łączymy się z Nimi w bólu i smutku.