Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie polskich i litewskich ekspertów ws. pochówku powstańców styczniowych

  7 marca 2019 r. w kancelarii Rządu Litwy odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ambasady RP w Wilnie oraz Kancelarii Premiera Litwy, Ministerstwa Kultury Litwy, litewskiego Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i samorządu miasta Wilna.
   Spotkanie było poświęcone omówieniu szczegółów uroczystego pogrzebu szczątków przywódców i uczestników powstania styczniowego, który odbędzie się w tym roku na Cmentarzu na Rossie.
  ,,To było pierwsze i – mam nadzieję – nie ostatnie spotkanie strony polskiej i litewskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie i możliwość zapoznania się z projektem, a także za wolę strony litewskiej potrzebę przedyskutowania kwestii dotyczących upamiętnienia powstańców styczniowych” – powiedziała dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN Elżbieta Rogowska. Dodała, że co do większości obie strony są absolutnie zgodne. ,,Do uzgodnienia zostały wyłącznie kwestie techniczne, czyli zapis imion i nazwisk powstańców. Wolą obu stron jest, aby napisy były identycznie brzmiące. W dwóch językach, symetrycznie” – podkreśliła Rogowska.
  Wicekanclerz rządu Deividas Matulionis poinformował, że uroczystości będą się odbywać na poziomie państwowym. ,,W tym roku mamy wybory prezydenckie. 12 lipca będziemy mieli nowego prezydenta, wówczas będzie się można zdecydować co do konkretnej daty” – powiedział przedstawiciel rządu. Zaznaczył, że pod uwagę brany jest wrzesień i październik.
  Szczątki powstańców spoczną w największej kaplicy na Starej Rossie. Zgodnie z projektem w kaplicy staną sarkofagi na których zostaną umieszczone nazwiska powstańców w językach polskim i litewskim. Będzie również niewielki ołtarz.
 
(Na podstawie: zw.lt)