Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

  XX edycja nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora  

 W Warszawie w lutym 2019 r. odbyła się XX edycja nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora organizowana przez Bank Citi Handlowy. Nagroda pozwala doceniać wybitne osoby i istytucje oddane ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

  W tym roku laureatem został ks. bp Waldemar Pytel, który od ponad 30 lat działa na rzecz ocalenia, rewitalizację i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy - miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 
  W imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie serdecznie pozdrawiamy laureata, życzymy dalszych sukcesów.
 
 Przy okazji przypominamy, że nasz Komitet dostąpił tego zaszczytnego wyróżnienia przed pięciu laty w XV Edycji.