Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

SKOnSR odznaczony przez Sejm Litwy

   Z wielką satysfakcją oznajmiamy, że Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą 12 lutego 2019 r. został laureatem konkursu zorganizowanego przez Sejm Republiki Litewskiej i za działalność filantropijną przyznano mu medal Gabrieli Petkevičaitė-Bitė ,,Tarnaukite Lietuvai” (,,Służcie Litwie”). Warto nadmienić, iż spośród 40 tegorocznych kandydatów, 15-tu zostało nagrodzonych: SKOnSR jako jedyna organizacja społeczna i po raz pierwszy Polacy z Litwy otrzymali taką nagrodę. Niezmiernie miło, kiedy nie tylko Polska, ale i Litwa docenia rzetelną pracę swoich obywateli. Wręczenie nagrody odbędzie się prawdopodobnie w końcu marca bieżącego roku. Wniosek na otrzymanie medalu zgłosił członek SKOnSR Dariusz Lewicki.