Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Regulamin konkursu: „Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia  Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą" (zakończony)


   Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku 2020 będzie świętować jubileusz 30-lecia istnienia, dlatego członkowie Komitetu z okazji pięknej daty mają pomysł wydania kalendarza. Mimo szerokiej działalności i tradycyjnych akcji na rzecz ratowania wileńskiej nekropolii, dziś potrzebują kreatywnych, artystycznych, oryginalnych pomysłów od młodzieży szkolnej i zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na okładkę kalendarza! 

  Członkowie SKOnSR z niecierpliwością czekają na prace uczniów ze szkół Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu święciańskiego, rejonu szyrwinckiego oraz rejonu solecznickiego.

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR
 2. Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie
 3.  
 1. CELE KONKURSU
 2. zachęcenie uczniów do zapoznania się z działalnością Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
 3. popularyzacja najstarszej wileńskiej nekropolii na Litwie
 4. zapoznanie uczniów z bogatą historią zabytkowego cmentarza na Rossie
 5. rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 6.  
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wilna, rejonu wileńskiego, rejonu trockiego, rejonu solecznickiego, rejonu święciańskiego oraz rejonu szyrwinckiego
 3. każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
 4. prace muszą być wykonane samodzielnie
 5. do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać:
 6.  

✔ imię i nazwisko, wiek, klasę uczestnika, numer telefonu i e-mail

✔ nazwę i adres szkoły

✔ imię i nazwisko, kontakty nauczyciela – opiekuna

 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
 •  
 1. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej oraz/lub tylnej strony okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, stworzył własną wizję okładki

 1. FORMA PRACY
 2. format pracy – A3 (mile widziany) lub A4
 3. technika dowolna (np. mogą być pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki, grafika komputerowa itd)
 4. frontowy projekt okładki powinien zawierać rok 2020, imię i nazwisko autora oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu kalendarza i wprowadzającą w jej treść
 5. Tylny projekt okładki kalendarza powinien zamierać imię i nazwisko autora oraz dowolną formę graficzną nawiązującą do historii cmentarza na Rossie lub działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą albo wizję przeszłości / przyszłości najstarszej wileńskiej nekropolii
 6.  
 7. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
 • Termin dostarczania prac rozpoczyna się z dniem 18 lutego 2019 r. i upływa dnia 5 maja 2019 r. Prace nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Prace konkursowe należy złożyć w dowolny sposób: a) wysłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. b) złożyć osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76, Wilno – pomieszczenie gabinetu stomatologicznego Dariusza Żyborta, wejście od strony przystanku Naujamiestis) od poniedziałku do piątku (9.00-19.00) c) wysłać pocztą zwykłą na adres ul. Naugarduko 76, Wilno z dopiskiem kabinet stomatologiczny Dariusza Żyborta na konkurs ,,Okładka kalendarza SKOnSR”.
 •  
 1. KOMISJA KONKURSOWA
 2. Komisja konkursowa składa się z członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
 3. sposób ujęcia tematu
 4. walory artystyczne
 5. oryginalność projektu
 6. kompozycja
 7. własna interpretacja
 8.  
 1. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
 2. Laureaci najlepszych dwóch prac (wykonawca frontowego projektu okładki kalendarza i wykonawca tylnego projektu okładki kalendarza) otrzymają dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe. Prace laureatów z inicjałami będą upiększać kalendarz poświęcony 30-leciu istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
 3. Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród dla prac wyróżnionych, jak i również prawo do nieprzyznania nagród
 4. Wszystkie nadesłane prace, nie zważając, czy osoba zostanie laureatem / wyróżniona, będą umieszczone na stronie internetowej i fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku
 5. Laureaci i osoby wyróżnione będą zaproszeni na wycieczkę po starym Wilnie z licencjowanym, doświadczonym polskim przewodnikiem.
 6.  
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2019 r. O szczegółach uroczystości i dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wycieczce po starym Wilnie organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów e-mailowo lub telefonicznie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów, fanpage Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Facebooku oraz w prasie polskiej na Litwie.
 3.  
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych
 3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas przekazania
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania niewielkich korekt, ujednolicenia i poprawek w nadesłanych pracach w celu przygotowania kalendarza do wydruku