Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Wykonawca prac na cmentarzu na Rossie ma problemy finansowe

   Spółka budowlana LitCon, która realizuje projekt renowacji cmentarza na Rossie, ma problemy finansowe. Kierownictwo firmy złożyło w Wileńskim Sądzie Okręgowym wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą ma nadzieję, że w tej sytuacji realizację projektu przejmie spółka Ekstra statyba, która dotychczas była tylko podwykonawcą w projekcie renowacji zabytkowej nekropolii.Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o które wnioskuje szef LitCon Linas Piliponis, ma na celu „zbilansowanie przepływu środków finansowych”.

 Jak poinformował dziennik „Verslo žinios”, bezpośrednim powodem przeprowadzenia restrukturyzacji jest zerwanie przez stołeczny samorząd umowy z LitConem na kwotę 4,3 mln euro na budowę czterech modułowych przedszkoli. Spółka zaskarżyła w sądzie decyzję samorządu, ale wniosek został odrzucony. LitCon przegrał też przetargi na rekonstrukcję Pałacu Kongresów w Wilnie, stadionu im. S. Dariusa i S. Girėnasa w Kownie i Państwowego Teatru Muzycznego w Kłajpedzie.

   „O problemach finansowych LitConu miałem nieoficjalne informacje już parę tygodni temu. W samorządzie prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia projektu renowacji cmentarza na Rossie przez spółkę Ekstra statyba, która dotychczas była w tym projekcie podwykonawcą – prowadziła renowację kaplic” – Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą uważa, że dla projektu renowacji zabytkowej nekropolii byłaby to pozytywna zmiana.

   Ogłoszony w 2018 r. przez stołeczny samorząd przetarg na realizację projektu kompleksowej renowacji cmentarza na Rossie wygrała spółka budowlana LitCon, która nie miała żadnego doświadczenia w prowadzeniu prac na zabytkowych obiektach. Zastrzeżenia wobec jakości wykonywanych prac pojawiły się już na samym początku. Przedstawiciele spółki nie reagowali jednak na zalecenia samorządu, nie przychodzili na spotkania grupy roboczej nadzorującej przebieg prac na cmentarzu. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą niejednokrotnie alarmował samorząd i ekspertów ds. ochrony dziedzictwa, że LitCon traktuje renowację pomników jak zwykły remont. „LitCon na Rossie po prostu się nie spisał” – ocenia Dariusz Żybort.

   Stołeczny samorząd nie zapłacił spółce budowlanej za niewłaściwie wykonane prace.

   W połowie lutego w Wilnie oczekiwani są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. W samorządzie ma się odbyć spotkanie ekspertów i stron zainteresowanych poświęcone omówieniu przebiegu renowacji cmentarza na Rossie.

(Na podstawie: wilnoteka.lt)