Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

SKOnSR proponuje uczestnictwo w POLISH TALENT SUPPORT

Polskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design) zapraszają młodych polskich artystów mieszkających poza granicami kraju, którzy działają na polu mody, fotografii, projektowania wnętrz, choreografii oraz aktorstwa do uczestnictwa w konkursie POLISH TALENT SUPPORT.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 kwietnia 2019 r.