Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Cześć jego pamięci...  

   25 lutego 2013 roku zmarł w Warszawie w wieku 97 lat profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Adam Roman. Był znanym rzeźbiarzem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Był inicjatorem powstania Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektonicznych Warszawskiej ASP,  której przez długie lata był kierownikiem. Studenci pamiętają go jako świetnego pedagoga, który wykształcił całe pokolenie konserwatorów rzeźby kamiennej. To również On był współzałożycielem Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami.

   W osobie ś. p. Profesora nasz Społeczny Komitet Ochronzwileński stracił serdecznego i oddanego przyjaciela, który zawsze przychodził z pomocą. Na początku naszej działalności przyjechał do Wilna, by ocenić stan zniszczenia na wileńskiej nekropolii. To właśnie On radził i wskazywał, które pomniki muszą zostać poddane konserwacji w pierwszej kolejności, a do wykonania prac konserwatorskich skierował swoich najlepszych uczniów. Stale interesował się naszymi sprawami, znajdował czas, aby spotkać sięz nami podczas kwest w Warszawie. Po śmierci członka naszego komitetu ś/p Jerzego Surwiły, wykonał bezinteresownie płaskorzeźbę portretową, która została zamontowana na pomniku na cmentarzu w Kalwarii. Pamięć o tym Wspaniałym Człowieku na zawsze pozostanie w naszych sercach. Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrażamy szczere wyrazy współczucia. Cześć jego pamięci!

prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska