Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odsłonięcie pomników prof. Klotta i prof. Karaffy-Korbutta

   23 listopada 2018 r. na cmentarzu Parafii Świętych Piotra i Pawła na Antokolu został odsłonięty pomnik lekarza higienisty Kazimierza Wacława Karaffy-Korbutta (1878-1935). Urodzony w Lepsińsku w Turkiestanie był doktorem medycyny, w latach 1918–21 profesorem Instytutu Doskonalenia Lekarzy w Piotrogrodzie, od 1922 profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, założycielem i kierownikiem Katedry Higieny. W wydarzeniu udział wziął przebywający z wizytą w Wilnie minister zdrowia RP Łukasz Szumowski. Prace zostały wykonane ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

   Tego samego dnia na cmentarzu na Starej Rossie odsłonięto pomnik lekarza medycyny Leona Kazimierza Klotta (1868-1933). Był doktorem medycyny, tytularnym generałem brygady Wojska Polskiego, naczelnym lekarzem Kasy Chorych w Wilnie, prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie. Prace zostały wykonane dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

   W uroczystościach wziął udział Dariusz Żybort – prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą i prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

(na podstawie: l24.lt)

(Zdjęcia: Joanna Bożerodska, zw.lt)