Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

                 Prezes SKOnSR Dariusz Żybort w 10-tce kandydatów do tytułu                                     ,,Polak Roku 2018”

   13 listopada 2018 r. kapituła 21. edycji plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” wytypowała kandydatów do zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2018”.

  Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli udział: Antoni Jankowski, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, siostra Michaela Rak oraz Edward Trusewicz.

   Członkowie kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinie rozwoju polskiej kultury, w zachowaniu i propagowaniu polskości na Litwie, promowaniu dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Na liście finalistów nie mogły znaleźć się osoby bezpośrednio związane z redakcją „Kuriera Wileńskiego” i obywatele Polski (z wyjątkiem stale mieszkających i działających społecznie na Litwie). W tegorocznym plebiscycie nie mogli brać udziału zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich lat.

   Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wówczas jej zadaniem będzie podliczenie nadesłanych przez Czytelników kuponów z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”. Ostateczny wybór po raz kolejny dokonany zostanie wspólnie z Czytelnikami i kapitułą. 50 procent wyniku zależeć będzie od Czytelników i 50 procent od kapituły. Decydujący głos należy oczywiście do Czytelników.

   Na kandydatów, których listę podajemy w ramce, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2018”. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale nie mogą być kserowane. Dodatkowo, kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2018”

Dariusz Żybort, lekarz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Renata Brasel, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca „Wilia”

Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”

ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. świętej Anny w Duksztach

ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

Paweł Giliauskas, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim

Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR

(Na podstawie: kurierwilenski.lt)