Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Znany wynik kwesty na warszawskich Powązkach 2018

   Po raz 28 kwesta na rzecz Rossy odbyła się w Dniu Wszystkich Świętych, 3 i 4 listopada na warszawskich Powązkach (przy IV bramie Cmentarza Powązkowskiego). Kwestę pt. „Ratujmy zabytki wileńskiej Rossy” organizuje Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna na czele z prezes Dagmarą Kliks oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Warszawie z prezesem Małgorzatą Chylińską. Do zbiórki dołączyli też przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą – Terenia Dzikiewicz i Romuald Szumski.

Dzięki hojności warszawiaków zebrano 27 750 złotych!

   Przez 18 lat kwesty na renowację nagrobków na Rossie były prowadzone również w Poznaniu. W tym roku nie odbyły się. Jak poinformował Ryszard Liminowicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, stało się tak z wielu powodów: włączenie się samorządu miasta Wilna w prace porządkowe historycznego cmentarza na Rossie i kompleksową renowację najstarszej części cmentarza z funduszy unijnych i samorządowych; działanie Społecznego Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie na miejscu z możliwością stałego nadzoru; wycofanie się głównego pomysłodawcy i organizatora poznańskiej zbiórki ks. Edwarda Jaworskiego, a także zakończenie działalności współorganizatora kwesty, Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego im. hrabiego Adolfa Bnińskiego oraz „brakiem możliwości fizycznych i technicznych z naszej strony.

   „Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli dotychczasową działalność i wzięli udział w 18. zbiórkach: ks. E. Jaworskiemu, Stowarzyszeniu, poznańskim mediom i wszystkim Wolontariuszom, a przede wszystkim Darczyńcom” – podziękował prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.

(Na podstawie: L24.lt / informacji własnej)