Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie

   Podczas pobytu na Litwie Jego Ekselencji Bronisława Komorowskiego 16 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie ze przedstawicielami społeczności polskiej w Ambasadzie RP  na Litwie. W spotkaniu tym uczestniczyła prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska.