Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Znicze z okazji upamiętnienia Dnia Zmarłych

   W październiku 2018 r. zebrano bardzo dużo zniczy, połowę z nich przyniesiono do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wykaz darczyńców (według ilości):

 • Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 4411 szt.
 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – 1000 szt.
 • Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie – 880 szt.
 • Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Jałówce – 760 szt.
 • Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – 624 szt.
 • Wileńska Szkoła w Leszczyniakach – 350 szt.
 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 294 szt.
 • Gimnazjum w Mickunach – 285 szt.
 • Solecznicki Żłóbek-Przedszkole ,,Bajka” – 80 szt.
 • Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – dużo (niestety, nie podała dokładnej ilości)
 • Melania Aleksiuk – 35 szt.
 • Henryk Kuleszo – 35 szt.
 • J. Polkowska – 35 szt.
 • Ryszard Korbutowicz – 30 szt.
 • Wiktor Mandalis – 30 szt.
 • Donata Vorotilova – 20 szt.
 • Krystyna Łupeikiene – 12 szt.
 • Janina Stefanowicz – 12 szt.
 • A. Pietkawska – 10 szt.
 • A. Przyszlok – 10 szt.
 • Łuksza – 8 szt.
 • Stanisław Ziniewa – 6 szt.
 • Jadwiga Bacewicz – 5 szt.
 • Zenon Butkiewicz – 4 szt.
 • Halina Mickun – 2 szt.
 •  

    1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 15.00 około 9 tysięcy zniczy rozbłyśnie w ramach akcji ,,Światełko dla Rossy”. W tym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą po wspólnej naradzie podjął decyzję, że część zniczy polscy harcerze zapalą także na cmentarzu Bernardyńskim.

Każdy znicz – to ,,dar serca” i wyraz pamięci o naszych tuziemcach.

GoRąCo DzIęKuJemY!!!