Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Członkowie SKOnSR w toku jesiennych akcji

   16 października 2018 r. członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą mieli zebranie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące. Dyskutowano o problemach wynikających z niechlujnej pracy spółki akcyjnej LitCon, która prowadzi prace renowacyjne na Starej Rossie. Rozmawiano także o sprzątaniu cmentarza Rossy i Bernardyńskiego, kwestach na cmentarzach Wileńszczyzny oraz na Starych Powązkach w Warszawie. Zdecydowano, że w dniach 3-4 listopada bieżącego roku do Polski wyruszą 2 przedstawiciele SKOnSR: Terenia Dzikiewicz i Romuald Szumski.

  20 października zrzeszona na Facebooku grupa "Wilno", łącząca miłośników tego miasta, spotkała się na Cmentarzu Bernardyńskim, by posprzątać jedną z najstarszych wileńskich nekropolii. Jak powiedział inicjator sprzątania cmentarza i administrator grupy "Wilno" Wiktor Zapolski, w tym roku uczestników akcji było prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Od lat Cmentarz Bernardyński, jak i Rossę, sprzątają także wileńskie szkoły. W tym dniu na cmentarz przybyli między innymi uczniowie klasy 5A z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli wraz z rodzicami. Na cmentarz zawitała prezes honorowy SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska, która sprzątała grób swego dziadka. Do inicjatywy dołączyła się członkini SKOnSR Terenia Dzikiewicz, Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz oraz Generalny Dyrektor spółki ORLEN Lietuva Michał Rudnicki.

 21 października prezes SKOnSR Dariusz Żybort wraz z członkami Komitetu Aliną ObolewiczDariuszem Lewickim odwiedzili i sprzątnęli groby założycieli organizacji: Jerzego Surwiły na cmentarzu w Kalwarii Wileńskiej, Haliny Jotkiałło na cmentarzu św. św. Piotra i Pawła oraz Olgierda Korzenieckiego na Starej Rossie.

 

(Zdj. Roman Niedźwiedzki, zw.lt / Eryk Iwaszko, wilnoteka.lt)

 

(Zdj. Dariusz Lewicki, członek SKOnSR)