Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nagroda "Świadek Historii" dla SKOnSR

   Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą otrzymał nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski w jej IV edycji. O tej miłej niespodziance zawiadomiła Komitet Pani Katarzyna Miśkiewicz – osoba zajmującą się przyznawaniem nagrody. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się 24 października 2018 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od 2014 r. nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju. Kandydaturę na otrzymanie odznaczenia zgłosił członek SKOnSR Dariusz Lewicki.