Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Letnie posiedzenie Komitetu

   4 lipca 2018 r. odbyło się kolejne zebranie członków SKOnSR. Na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące: wydruk cegiełek na rzecz odnawianianych starych pomników na Rossie, zakup puszek do kwest, przeprowadzenie kolejnych akcji ,,Wileńskiej Rossie”. Podczas zebrania powstała dyskusja o sumienności i jakości wykonywanych prac remontowo-konserwatorskich przez ZSA ,,Litcon” i ZSA ,,Ekstra statyba”, które wygrały konkurs organizowany przez Samorząd miasta Wilna. Omówiono również przedstawioną propozycję dyrektora ,,Radia Znad Wilii” Mirosława Juchniewicza w sprawie popularyzacji działań Komitetu poprzez wykorzystanie innowacji technologicznych. Końcowym akcentem spotkania było podjęcie decyzji do wybrania najlepszego wariantu pomnika na upamiętnienie pochówku wileńskiego artysty-rzeźbiarza Józefa Noworytto. Spośród trzech możliwych wariantów jednogłośnie wybrano propozycję Nr. 1