Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Alicja Maria Klimaszewska ponownie nagrodzona

   15 czerwca 2018 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się Gala wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody zostały przyznane twórcom, animatorom i mecenasom, których działalność w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród wyróżnionych okazała się także prezes honorowy SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska. Osobiście wieloletnia działaczka społeczna prestiżowe wyróżnienie odebrać nie mogła, jednak została zapewniona, że zasłużona nagroda w najbliższym czasie przywędruje do Wilna. Serdeczne Gratulacje!

Podziękowanie dla Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

   Pragnę podziękować z całego serca za tak zaszczytne wyróżnienie, za pozytywną ocenę mojej wieloletniej pracy społecznej na rzecz najstarszej i najpiękniejszej wileńskiej nekropolii. Stara Rossa jest miejscem szczególnym dla naszej tożsamości narodowej i kulturowej, zarówno dla Polaków jak i Litwinów. Spoczywa tu wielu wybitnych ludzi, którzy całe życie służyli Ojczyźnie, walcząc o nią na bitewnych polach lub kszałtując jej tożsamość swoimi myślami i dziełami. Naszym obowiązkiem było i jest, aby tą otwartą księgę historii zachować dla przyszłych pokoleń.
                                               
                                                                                                           Z wyrazami szacunku
                                                                                    prezes honorowy SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska