Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odsłonięto pomnik prof. Stanisława Trzebińskiego na Rossie

   8 maja 2018 r. na Rossie odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika prof. Stanisława Trzebińskiego. Renowację pomnika przeprowadzono ze środków Związku Lekarzy Polski w Chicago i Fundacji Rodziny Roman.

   Zebranych powitał prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort, dziękując wszystkim darczyńcom za przyczynienie się do szczytnego celu. Konsul RP w Wilnie Marcin Zieniewicz zauważył, że ufundowanie renowacji pomnika jest pięknym przykładem współpracy.

   „Tylko wspólnymi siłami – przez instytucje państwa polskiego, partnerów litewskich, ale w dużej mierze dzięki inicjatywie społecznej naszych rodaków rozsianych po całym świecie możemy spróbować podołać temu zadaniu, którym jest opieka nad tym naszym świętym miejscem, jakim jest Cmentarz na Rossie. Myślę, że skala jest taka, iż żadna z wymienionych instytucji czy środowisk w pojedynkę nie jest w stanie mu podołać. Tylko wspólnie łącząc wysiłki możemy o to miejsce zadbać” – podkreślił Marcin Zieniewicz.

   ,,To nasze spotkanie w tym historycznym dla nas Polaków miejscu ma na celu upamiętnienie i złożenie hołdu polskiemu lekarzowi, prof. Stanisławowi Trzebińskiemu. Kiedy po raz pierwszy trzy lata temu miałam okazję być na tym cmentarzu, zainspirowała mnie inicjatywa Częstochowskiej Izby Lekarskiej, która postanowiła odnowić pomnik polskiego lekarza. Ten pomysł przywiozłam do Chicago i został on bardzo entuzjastycznie przyjęty. Jestem niezmiernie dumna, że Związek Lekarzy Polskich w Chicago i Fundacja Rodziny Roman zrealizowały ten projekt właśnie w tym roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie sposób też, aby nie nasunęła nam się refleksja, że to właśnie dziś, 8 maja, jest szczególnym dniem zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej” – dr. mówiła Kornelia Król ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

   Stanisław Trzebiński – polski lekarz, historyk i filozof medycyny urodził się w 1861 w Popowcach, zmarł w 1930 w Wilnie. W 1922 otrzymał nominację profesora zwyczajnego na katedrę historii i filozofii medycyny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie z obowiązkiem wykładania też patologii ogólnej i doświadczalnej oraz prowadzenia zakładu patologii. Od czerwca do listopada 1923 był dziekanem Wydziału Lekarskiego USB. Profesor nie tylko pracował na rzecz USB i nauki, ale w miarę swoich skromnych środków wspomagał też Uniwersytet majątkowo. Był też pierwszym sekretarzem stałym Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego oraz redagował Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. Po śmierci jego mózg był badany przez prof. Maksymiliana Rose, który również badał mózg marszałka Józefa Piłsudskiego.

(Na podstawie zw.lt)

(Zdjęcia: Joanna Bożerodska, zw.lt)