Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Uroczyste podsumowanie konkursu "Historia jednej fotografii"

    8 lutego 2018 r. w Archidiecezjalnym Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym białostoczanie, Sybiracy, leśnicy i przedstawiciele białostockich instytucji oddali hołd pamięci wywiezionych. Uroczystości uświetnił występ Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej. Hymn Sybiraków odśpiewany przez nich przy wtórze pełnej sali uczestników wprowadził w tematykę spotkania. Kontekst historyczny wydarzeń ze szczególnym naciskiem na los deportowanych dzieci zarysował Tadeusz Chwiedź, prezes białostockiego Związku Sybiraków. Było to swoiste wprowadzenie do projekcji filmu w reżyserii Józefa Gębskiego „Dzieci tułacze” – dokumentu poświęconego losowi najmłodszych deportowanych. Bohaterowie filmu – już jako dorośli przywoływali swoje wspomnienia i mówili o traumatycznych doświadczeniach na Sybirze. Dopełnieniem projekcji była rozmowa z reżyserem, układająca się w emocjonujący dialog białostockich Sybiraków, którzy na zesłaniu znaleźli się jako dzieci, i twórcy, opowiadającego o warsztacie filmowym, genezie filmu i swoich spotkań z „tułaczymi dziećmi”, które poznał w Stanach Zjednoczonych.

    Spotkanie stało się doskonałą okazją do podsumowania konkursu literackiego, rozstrzygniętego na koniec 2017 roku - „Historia jednej fotografii”. Na konkurs wpłynęło 50 prac z Polski, Litwy i Białorusi. Jury postanowiło nagrodzić 13 prac, przyznając 3 równorzędne nagrody i 10 wyróżnień. Nagrodzone prace zostały opublikowane, a uroczystość upamiętnienia rocznicy deportacji stała się idealnym miejscem, żeby tę publikację zaprezentować zebranym i przy nich wręczyć nagrody dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników. Wszystkich z pewnością wzruszył moment wręczania nagród, kiedy obok dorosłych laureatów konkursu stanęły dwunastoletnie dzieci, które opisały z ogromnym pietyzmem i emocjami losy swoich dziadków. Ta dwupokoleniowość uczestników pokazała wszystkim, że potrzeba poznania historii swojej rodziny jest ponadczasowa, a Muzeum Pamięci Sybiru ma swoich ambasadorów pamięci nie tylko w świadkach historii, ale i w najmłodszym pokoleniu. W imieniu członka SKOnSR Dariusza Lewickiego, I-wszą nagrodę odebrał upoważniony asystent w Katedrze Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Łukasz Kalisz.