Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Klimaszewska: Rossa jest najwłaściwszym miejscem na ponowny pochówek powstańców

   Na Starej Rossie jest ponad 30 grobów powstańczych. Spoczywa tu jeden z przywódców postania Aleksander Oskierko, a także księża Seweryn Ryszard Mikutowicz i Walerian Różycki, którzy za wspieranie powstania i powstańców kilkadziesiąt lat spędzili na Syberii. Stara Rossa jest rozważna też jako miejsce pochówku odnalezionych na wileńskiej Górze Zamkowej szczątków powstańców styczniowych, wśród których najpewniej są Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski. „Rossa jest najwłaściwszym miejscem na ponowny pochówek powstańców” – uważa Alicja Klimaszewska. Wskazuje, że „jest to cmentarz reprezentacyjny” i że „spoczęliby wśród swoich współtowarzyszy”.

   Rozważane są dwa miejsca pochówku na Rosie: w głównej kaplicy cmentarnej bądź obok kaplicy. W społecznej dyskusji na Litwie mówi się też o możliwości pochówku na wileńskim Cmentarzu Bernardyńskim, gdzie również są groby powstańcze, Cementarzu Antokolskim, w Katedrze Wileńskiej, a także na Górze Zamkowej, gdzie szczątki zostały odnalezione. W sprawie ponownego pochówku powstańców na Litwie została powołana rządowa komisja, ale decyzja jeszcze nie zapadła.

   „Decyzja w sprawie ponownego pochówku zapadnie, gdy będziemy mieli pewność, że odnaleźliśmy szczątki przywódców powstania Sierakowskiego i Kali nowskiego” – powiedział Evaldas Stankeviczius, doradca ministra kultury.

(Na podstawie zw.lt)