Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Msza św. w intencji powstańców styczniowych

   W związku z 155-ą rocznicą wybuchu powstania styczniowego w dniu 11 lutego 2017 r. o godz. 12-tej w kościele p. w. Ducha Świętego w Wilnie odbyła się Msza św. w intencji przywódców powstania śp. Zygmunta Sierakowskiego i śp. Rafała Kalinowskiego, brutalnie zamordowanych przez władze carskie na Placu Łukiszskim oraz powstańców-weteranów spoczywających na Starej Rossie. Modlitwą uczczono pamięć tych, którzy jako pierwsi rozpoczęli walkę o naszą Niepodległość.

 Serdecznie dziękujemy dla Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie za udział w Mszy św., poświęconej pamięci przywódców powstania styczniowego na Litwie oraz za poczet sztandarowy. Wszystkim wilnianom, którzy uczestniczyli we Mszy św., za wspólną modlitwę w intencji poległych i spoczywających na wileńskiej nekropolii powstańców-weteranów. Bóg zapłać.