Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

 Wynik XIX edycji konkursu “Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora”

   Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ogłosiła wynik XIX edycji konkursu ,,Nagroda im.prof. Aleksandra Gieysztora”.

                                          Jej LAUREATEM został LEON TARASEWICZ

   W imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, który był laureatem XV edycji tej nagrody w roku 2014, serdecznie gratulujemy wspaniałej osobie. Zasłużenie otrzymał prestiżowe wyróżnienie. Nagrodzony został za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu “Trialog” w Krynkach na Podlasiu.

                   Życzymy dalszych sukcesów, twórczego zapału i długich lat życia...