Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

              W sprawie pochówku powstańców z lat 1863-1864 znalezionych                          na Górze Gedymina

   8 stycznia 2018 r. SKOnSR zwrócił się pisemnie do Samorządu Miasta Wilna w sprawie otrzymania konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące pochówku powstańców styczniowych z lat 1863-1864, znalezionych na Górze Gedymina w 2017 r. Pytania brzmiały następująco: na jakim cmentarzu odbędzie się uroczystość pogrzebowa, w jakim miejscu spoczną zwłoki powstańców, kiedy to ma się odbyć, kto będzie odpowiedzialny za realizację i wykonanie pomnika? W ciągu kilku dni otrzymaliśmy odpowiedź - niestety, zbyt powierzchowną. Zamieszczamy ją w jęz. oryginalnym litewskim.