Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odnowa pomnika Bolesława Romera i jego żony Elżbiety Romerowej

   Bolesław Romer był marszałkiem szlachty powiatu trockiego. Pieniądze na konserwację pomnika w roku 2014-tym przekazał Jego Ekselencja Prezydent RP Bronisław Komorowski.