Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

   6 lutego 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, w ramach piętnastej edycji konkursu, który został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda uhonorowała tym prestiżowym wyróżnieniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, najstarszą polską nekropolię w Wilnie.

   Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest co roku przyznawana instytucji bądź osobie szczególnie zasłużonej dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. W pierwszym obszarze warto wymienić takich laureatów jak prof. Stefan Sutkowski - dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, prof. Norman Davies – wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski czy Anda Rottenberg – kuratorka wystaw i krytyk sztuki.

   W zakresie dziedzictwa materialnego, Kapituła konkursu, w całej jego historii wielką wagę przykładała do instytucji bądź osób, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się ochronie polskich zabytków. Wśród laureatów aktywnie działających w tej dziedzinie, znaleźli się m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa (1999 r.), prof. Tadeusz Chrzanowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2000 r.) oraz prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski, Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), który doprowadził m.in. do wpisania warszawskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyznanie Nagrody Gieysztora Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą nawiązuje do tej wieloletniej tradycji.

   Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został wyróżniony za swoją niezmiernie ważną działalność. Dzięki niemu na najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie wykonano renowacje ponad sześćdziesięciu najbardziej wartościowych pomników oraz wzniesiono cztery nowe. Na szczególne uznanie zasługuje również nawiązanie trwałej współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, które prowadzi stały nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileńskimi architektami - powiedział Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

  Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora miała miejsce 6 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. XV edycja Nagrody została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.