Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odpowiedź samorządu miasta Wilna w sprawie projektu renowacji Starej Rossy 

  7 października 2017 r. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą pisemnie zwrócił się do Samorządu miasta Wilna w sprawie omówienia projektu renowacji wileńskiej najstarszej nekropolii. Z odpowiedzi wynika, że prace rozpoczną się na początku lata roku 2018. W chwili obecnej Samorząd przekazał projekt dla instytucji realizującej – Centralnej agentury zarządzającej projektami, która w ciągu 30 dni pracy przedstawi swoje uwagi i propozycje. Wówczas rozpoczną się przetargi publiczne.

Zamieszczamy odpowiedź w języku litewskim.