Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Odsłonięcie odrestaurowanych pomników wileńskich lekarzy na Starej Rossie   

   Jak donosi polski portal na Litwie ZW.lt ,,W sobotę, [9 września 2017 r.] na Rossie w południe odbyła się uroczystość odsłonięcia dwóch pomników odnowionych staraniami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza i za pieniądze zebrane podczas czerwcowej kwesty, a także dzięki zbiórkom zorganizowanym przez uczniów Szkoły im. Sz. Konarskiego. O tym jak ważne są podobne inicjatywy mówił przy grobie prof. dr. Feliksa Rynkiewicza także Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie imienia profesora Jana Nielubowicza. Jak powiedział wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego, Dariusz Żybort, grób profesora Rynkiewicza był trudny do odnalezienia, gdyż osunęła się na niego ziemia. Profesor Feliks Rynkiewicz pierwszy w Polsce i na Litwie w XVIII wieku zaczął korzystać ze stetoskopu.”Warto dowiedzieć się, jakie osobistości są pochowane na cmentarzu na Rossie, jest to część naszej historii. Profesor Feliks Rymkiewicz był jedną z osób, które promowały użycie statoskopu w medycynie: jako pierwszy w Polsce i na Litwie zaczął stosować statoskop, jeszcze na początku XVIII wieku”- mówi Dariusz Żybort. Odsłonięty został również odrestaurowany pomnik na grobie psychiatry z Nowej Wilejki, Kazimierza Sylwanowicza. W spotkaniu wzięła udział również Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dzięki której, jak powiedział Żybort, znaczna część cmentarza nie uległa zniszczeniu. Za odnowę pomnika odpowiedzialny był restaurator Kęstutis Narkūnas."

SKOnSR serdecznie dziękuje Okrągowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie oraz szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie i ma nadzieję, że współpraca będzie trwała nadal.