Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie Ambasador z przedstawicielami środowisk polskich na Litwie

   29 sierpnia 2017 r. nowa Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska spotkała się z przedstawicielami środowisk polskich na Litwie. Zapowiedziała ciekawą i konstruktywną współpracę, przedstawiła cele i zadania polityki zagranicznej rządu polskiego. Na to spotkanie otrzymała zaproszenie i prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska, która wręczyła JE książkę o działalności Komitetu.