Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Młodzi Polacy z Polski i Litwy sprzątali cmentarz na Rossie w Wilnie

   11 sierpnia 2017 r. zorganizowano sprzątanie Cmentarzyka Wojskowego na Starej Rossie. Nekropolię sprzątały harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz młodzież z Polski z Ośrodka Akademickiego ,,Rejs" ze Szczecina. Jak wiadomo, młodzież polska już po raz kolejny bierze udział w podobnych akcjach na Rossie. Serdecznie dziękujemy tym, którzy w mniejszym lub większym stopniu pomagają „wskrzeszać” Cmentarz na Rossie.