Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Letnia kwesta studentów na Starej Rossie

   Studenci, którzy studiują medycynę na uczelniach w Litwie i Polsce, a są zrzeszeni przy Polskim Stowarzyszeniu Medycznym na Litwie (PSML), 12-15 sierpnia 2017 r. zorganizowali na Starej Rossie kwestę na rzecz wileńskiej nekropolii (zebrano ponad 1000 euro).

   W imieniu SKOnSR serdecznie dziękujemy za cenną oddolną inicjatywę. Życzymy pomyślnych studiów i powrotu na łono Małej Ojczyzny.